البلد

تروریست های داعش با حمله به یک قهوه خانه در شهر شیعه نشین که عمدتا طرفداران تیم های فوتبال اسپانیایی در آن جمع می شوند، 12 نفر را کشتند. این حمله توسط 3 نفر و با اسلحه صورت گرفت. هر سه نفر پس از انجام این حمله تروریستی از منطقه گریختند و یک ساعت بعد یکی از آنها که توسط رزمندگان شیعه به دام افتاده بود خود را منفجر کرده و سبب شهادت 4 تن دیگر شد. گروه تروریستی داعش با بر عهده گرفتن این حمله افزود که هدف این حمله رزمندگان شیعه بوده است.