البغدادي

در درگيري هاي سه ماه گذشته، تروريست هاي داعش مناطقي در استان الانبار را تحت كنترل خود در آورده اند. در اين حملات شهر «البغدادي» ، علي رغم حملات مكرر داعش، كماكان به مقاومت ادامه مي دهد. به گفته شهر دار اين شهر كمبود مواد غذايي، دارو و نيروي پشتيباني كافي براي عقب راندن داعش، موجب ضعيف شدن موضع اين شهر شده است. هم اكنون اين شهر در محاصره تروريست ها قرار داشته و احتمال سقوط آن رفته رفته بيشتر مي شود. اين شهر با كمك قبايل منطقه و لشكر هفتم عراق توانسته به مقاومت ادامه دهد كه به علت افت شرايط زندگي و كمبود قواي نظامي توان رزمي آنها تحليل رفته است.