الاتارب

نیروهای رییس جمهوری بشار اسد حملات هوایی خود را بر مواضع شورشیان سوریه تشدید کرده اند. این حملات بالاخص در شهر الاتارب در شمال حلب بوده است. بیش از 280.000 نفر در جنگ سوریه کشته و بیش از نیمی از مردم آن از زمان آغاز درگیری ها از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.