اقدامات حفاظتی

طی اخبار واصله از شهروندان «موصل» گفته شده است داعش اقدام به قطع خطوط مخابراتی و تلفن همراه نموده است. همچنین با قطع برق و آب بیمارستان ها موجب تعطیلی آنها شده است. ورود و خروج افراد به شهر ممنوع اعلام شده و تنها با قرار ضمانت  افراد حق تردد به بیرون را دارند. احتمال می رود این اقدام داعش برای جلوگیری از خالی شدن شهر و متعاقبا مواجهه با حملات سنگین توپخانه ارتش می باشد.  همچنین داعش اقدام به حفر خندق در اطراف شهر «موصل» نموده است. هر چند بنا بر گفته تحلیل گران بازپس گیری «موصل» نیازمند برنامه ریزی و آموزش تعداد بیشتری از گروه های شیعه و ارتش می باشد.