اقتصاد تک‌محصولی

احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم استکهلم در گفت و گو با دویچه‌وله آثار و تبعات کاهش شدید قیمت نفت را برای اقتصاد ایران بر شمرده است. او معتقد است اقتصاد ایران، اقتصادی تک‌محصولی و متکی به نفت است. بنابراین با کاهش درآمدهای نفتی بودجه دولت محدود می​شود و گردش چرخ زندگی مردم بسیار کند خواهد شد. افزایش بیکاری، کاهش واردات و پایین آمدن سطح فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی و بنگاه​ها از جمله عوارض این کاهش درآمد است. علوی ادامه می‌دهد: «می​دانیم که درآمدهای نفتی منبع ورود ارز به اقتصاد ایران است.