اف بی ای

Clinton blames defeat on FBI director

هیلاری کلینتون مسئولان اف بی آی را متهم ساخت که مقصر اصلی در شکست وی در رقابت انتخاباتی اخیر هستند؛ چراکه اقدامات آنها در انتخابات اخیر، مداخله گرایانه بوده است.

به گفته وی اینکه جیمز کامی اعلام کرد که ای میل های وی در دوره تصدی سمت وزیر خارجه، بار دیگر مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد، با هدف متوقف ساختن حرکت رو به جلوی کمپین انتخاباتی وی بوده است.