افسران

برابر اعلام وزارت امور خارجه هلند، این کشور، در راستای ائتلاف کشور های غربی در مبارزه با تروریسم در عراق، تعداد 130 نفر از افسران نظامی خود را به عراق اعزام خواهد کرد. این افراد که در رده افسران آموزشی در عراق مشغول خواهند شد در کردستان و بغداد مستقر می شوند و پیشمرگه های کرد و نیرو های امنیتی عراق را آموزش خواهند داد. این گروه از افراد در درگیری های نظامی شرکت نخواهند داشت.

منبع خبر: Iraqi News

لینک منبع خبر: