افزایش نیروها

Russia to boost military force if Sweden allies with NATO

به گفته سناتور یووگنی سربرنیکوف، معاون کمیسیون دفاع و امنیت مجلس عالی روسیه، این کشور در صورت عضویت کشور سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، شمار نیروهای مسلح خود را به ویژه در مناطق همجوار با دریای بالتیک، افزایش
خواهد داد.

وی همچنین افزود: روسیه ممکن است در واکنش به گسترش ناتو در برخی مناطق به ویژه مناطق همجوار با مرزهای غربی خود، سامانه­های موشکی مستقر سازد.