افزایش تنش ها

US gov't officially accuses Russia of political hacks

وزارت امنیت داخلی و آژانس اطلاعات ملی امریکا اعلام کردن که جامعه اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد، روسیه در پشت حملات اخیر هکرهایی قرار دارد که ای میل های مقامات رسمی و سازمان های آمریکایی را هک کرده اند.

بنابر این اعلامیه رسمی که به صورت مشترک از سوی این دو نهاد اطلاعاتی منتشر شده است، ای میل های اخیری که ویکی لیکس و دی سی لیکس منتشر کرده اند با روش هایی هک شده اند که از سوی روس ها مورد استفاده قرار می گیرند.