افرایم هالوی

افرایم هالوی، رییس اسبق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، موساد گفته است که جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای موجودیت این رژیم نیست. وی که در پاسخ به استدلال نتانیاهو مبنی بر تهدید توافق هسته ای ایران برای موجودیت اسرائیل سخن می گفت، ادعا کرد که موجودیت رژیم صهیونیستی با هیچ تهدیدی منجمله ایران در مخاطره قرار ندارد. وی همچنین ادعا کرد که هیچ اطلاعاتی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی سلاح اتمی دارد یا خیر، در اختیار ندارد!