اعزام نیروی نظامی

« جان کری»، وزیر امور خارجه ایالات متحده طی درخواستی به کنگره رسما خواهان اعزام نیروی نظامی با امکان ارسال نیروی زمینی برای مدت سه سال شد. اعزام قانونی نیرو ها در این طرح فاقد محدوده جغرافیایی بوده و گفته می شود مواضع داعش در کشور های مختلف خاورمیانه را شامل خواهد شد.  پذیرش این طرح تا قبل از پایان سال میلادی غیر محتمل بوده ولی با آغاز سال جدید رهبری کنگره و سنای آمریکا با جمهوری خواهان خواهد بود و پذیرش این طرح قطعی به نظر می رسد. گفته می شود بمباران هوایی جنگنده های آمریکایی در محدود نمودن توان عملیاتی داعش چندان موثر نبوده است.

منبع: USA Today