اعزام نیرو

یک منبع امنیتی بلند پایه خبر داد در هفته های آتی صدها نیروی انگلیسی به عراق اعزام خواهند شد. تیمی از بازرسان و مشاوران هم اکنون در عراق در حال بررسی شرایط می­ باشند. این گروه از نظامیان که بالغ بر صدها مشاور و افسرآموزش نظامی هستند به بغداد و اربیل اعزام خواهند شد. هدف از این اعزام آموزش شبه نظامیان کرد اعلام شده است. گفته شده نیروهای انگلیسی قصد انجام عملیات نظامی در عراق را ندارد. این در حالی است که نیرو های ویژه بریتانیا در عراق عملیات های پراکنده ای را انجام می­ دهند.

منبع خبر: Sky News

لینک منبع خبر: