اعتراض به قطعنامه

Israel cuts $6 million in U.N. funding over settlements resolution

اسراییل روز جمعه اعلام کرد که 6 میلیون دلار کمک مالی به سازمان ملل در سال 2017 را در اعتراض به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شهرک سازی صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی، قطع خواهد کرد. در پی خودداری ایالات متحده از وتوی این قطعنامه، با رای مثبت 14 عضو دیگر شورای امنیت، در روز 23 دسامبر 2016، قطعنامه مذکور در محکومیت اقدامات اسراییل به تصویب اعضا رسید. اسراییل از واشنگتن خواسته بود که این قطعنامه را وتو کند، اما ایالات متحده به آن رای ممتنع داد.