اطلاعاتی

در پی بمباران های نیرو های ائتلاف، خبرگزاری پنتاگون گزارش داد مسئول ارشد اطلاعاتی گروه تروریستی «الشباب» کشته شده است. در این عملیات هوایی که در روز دوشنبه در منطقه «ساکو» سومالی رخ داد «عبدی شکور» با نام مستعار «تحلیل» با چند تن از همراهان کشته شد. گفته می شود نیرو های ائتلاف در چند ماه گذشته تمرکز خود را بر روی حذف عناصر کلیدی این گروه قرار داده اند. رهبر این گروه نیز در بمباران های 4 ماه قبل کشته شد. یک نفر از 7 رهبر اصلی این گروه خود را به پلیس محلی معرفی کرده و تسلیم شد.

منبع خبر: Yahoo News

لینک منبع خبر: