اشتون کارت

مقتدا صدر، روحانی تاثیرگذار عراقی به پیروان خود دستور داده است تا نیروهای جدید آمریکایی که قرار است ظاهرا به منظور مبارزه با داعش به عراق اعزام شوند را مورد هدف قرار دهند. این دستور پس از آن صادر می شود که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از اعزام 560 نیروی جدید این کشور به عراق خبر داده بود. مقتدا صدر دستور مزبور را در وبسایت خود و در پاسخ به یکی از مخاطبان که در خصوص اظهارات کارتر پرسیده بود، منتشر کرده است. صدر دارای ده ها هزار طرفدار بوده و از روحانیون موثر در عراق است.