اس-400

خبرگزاری های الجزایر، اولین عکس های "اس ـ 400" ، جدیدترین سامانه موشکی پدافند هوایی این کشور را منتشر کردند. بر اساس گزارش ها، قرارداد تحویل اس ـ 400 به الجزایر یک سال قبل امضاء شد و بر اساس آن قرار است 6 تا 8 گردان اس ـ 400 به این کشور (هر گردان متشکل از 8 سکوی پرتاب موشک است) ارسال شود.

در صورت تصویب این قرارداد، الجزایر اولین خریدار سامانه اس ـ 400 خواهد بود. در حال حاضر این سامانه برای نیروهای دفاع هوا ـ فضا و همچنین یگان های پدافند هوایی روسیه خریداری می شود.