اس - 300

نسخه نهایی سامانه دفاع موشکی برد-بلند بومی ایران در نمایشگاه صنایع هوایی با حضور رییس جمهور رونمایی شد. سامانه باور-373 به نحوی طراحی شده است که قابلیت سرنگونی انواع پهپاد، موشک و جنگنده های مختلف را دارا است. سامانه باور-373 اولین سامانه پدافند هوایی ساخته شده توسط متخصصان ایرانی است. اولین تلاش ها برای طراحی و ساخت این سامانه به سال 2010 و زمانی که روسیه از تحویل سامانه اس-300 سر باز زد برمیگردد.