اس- 300

یک مقام عالی رتبه در دولت روسیه مدعی شد که مسکو منتظر پس گرفته شدن شکایت ایران از روسیه به خاطر عدم تحویل اس-300 می باشد.

این مقام عالی رتبه در جمع خبرنگاران گفت: "برای این که موضوع تحویل اس-300 نهایی شود، لازم است که شکایت ایران از روسیه پس گرفته شود. این خواست کلیدی ما از ایران است. ما نمی توانیم از یک سو تحت تعقیب قانونی در مورد یک قرارداد باشیم و به طور همزمان تحویل این سامانه ها را بنا به قرارداد دیگری انجام دهیم".