اسن دره

خبرگزاری  های رسمی ایران از بسته شدن دومین مرز زمینی بزرگ ترکیه با این کشور خبر داده اند. بر اساس گزارش ها، مرز اسن دره در ترکیه نقطه مقابل مرز سرو ایران "با ملاحظات امنیتی به طور موقتی بسته شد." ایرنا به نقل از منابع ترکیه می گوید که تخریب یک پل در اسن دره با مین گذاری توسط عوامل پ‌ک‌ک، موجب بسته شدن موقتی مرز شده است. کارکنان مرز گمرکی کاپی کوی ترکیه چهار روز پیش بعد از ترک محل کارشان ربوده شده اند. تعداد ربوده شدگان ۱۱ نفر گزارش شده است. در هفته‌های اخیر پ‌ک‌ک در واکنش به اقدامات دولت ترکیه آتش‌ بس را لغو کرده و به حملاتی در مناطق مختلف ترکیه دست زده‌ است.