اسماعیل هنیه

آخرین گزارشها از تحولات در سرزمینهای فلسطینی از کشته شدن پنج جوان و نوجوان فلسطینی و زخمی شدن حداقل بیست و پنج تن دیگر بر اثر شلیک سربازان رژیم صهیونیستی در مرز این رژیم با غزه حکایت دارد. این افراد اولین قربانیان فلسطینی تنش اخیر که از حدود ده روز پیش در کرانه باختری رود اردن آغاز شد، در غزه محسوب می شوند. ارتش رژیم صهیونیستی می گوید که حدود دویست فلسطینی با نزدیک شدن به مرز این رژیم و غزه، شروع به سنگپرانی به سربازان رژیم صهیونیستی کرده اند و آنها هم در پاسخ به سوی آنها تیراندازی کرده اند.