اسلامگرایی

در ماه‌های اخیر شمار همایش‌های کارشناسان سیاسی و اجتماعی و امنیتی در باره اسلام و اسلام‌گرایی در غرب اروپا افزایش چشمگیری یافته است. یکی از این همایش‌ها که در نوع خود بی‌نظیر است، گردهم‌آیی کارشناسان امنیتی و زندانبانان دو ایالت بایرن و بادن ورتنبرگ آلمان است که دوشنبه (۳ مارس، ۱۲ اسفند) در مونیخ برگزار شد. در حال حاضر پرونده‌های صدها اسلام‌گرای افراطی در آلمان در جریان است و به گفته کارشناسان شمار آنها در آینده افزایش خواهد یافت.