استقلال

Armenian ministers to discuss bill on recognizing Nagorno-Karabakh statehood

وزرای کابینه ارمنستان روز پنج­شنبه لایجه جدایی منطقه ناگورنوقره­باغ از آذربایجان و استقلال آن را به بحث خواهند گذاشت. در صورت تصویب این لایحه در کابینه، آن را برای تصویب قانونی به مجلس این کشور خواهند فرستاد.