استاینیتس

گزارش‌ها حاکی است آمریکا و بریتانیا برای چندین سال به اطلاعات محرمانه ای که پهپادهای اسرائیلی از نقاط مختلف خاورمیانه از جمله ایران گردآوری می کردند دسترسی داشتند. روزنامه اسرائیلی یدیعوت آهارونوت با استناد به اسناد محرمانه‌ای که ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق سازمان سیا افشا کرده، نوشته است که از سال ۱۹۹۸، اداره امنیت ملی آمریکا و ستاد ارتباطاتی دولت بریتانیا به سیستم پهپادهای اسرائیلی نفوذ کرده بودند و به اطلاعات گردآوری شده توسط آنها دسترسی داشتند.