استاو روپول

سه تروریست انتحاری با منفجر کردن خود در برابر مقر پلیس در شهر نووسلیتسکی، واقع در منطقه استاوروپول در جنوب روسیه کشته شدند. به گفته پلیس محلی در این انفجارها به ماموران پلیس و ساکنان شهر آسیبی نرسیده است. هویت انتحارکنندگان مشخص نشده است. شهر نووسلیتسکی هشت هزار نفر جمعیت دارد.