ازبکستان

به گفته دانیل روزنبلوم معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی واشنگتن قصد دارد تحویل تجهیزات نظامی به ازبکستان را افزایش دهد. وی افزود که واشنگتن از ثبات در این منطقه نگران است بویژه پس از آنکه سران منطقه در مورد ریسک و خطرات پدید آمده پس از خروج یگان های ناتو از افغانستان و بروز اختلاف در اوکراین ابراز نگرانی کردند. آمریکا اعلام کرده که حفظ رژیم اسلام کریموف در ازبکستان را تضمین می‌کند.  در آخر سال گذشته آمریکا به تحویل زره پوش های ام- ای تی وی و تکنیک زرهی مخصوص سرویس و تعمیر آن ها به ازبکستان پرداخت.