ارسال نیرو به سوریه

US sending 200 more special ops soldiers to Syria

اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده می گوید آمریکا برای کمک به بیرون راندن داعش از شهر رقه، 200 نیروی عملیاتی دیگر به شمال سوریه می فرستد.

وی که برای شرکت در کنفرانس امنیت خاورمیانه در منامه پایتخت بحرین به سر می برد، افزود: این افراد شامل نیروهای ویژه، مشاوران نظامی و نیروهای متخصص توپخانه می شوند و قرار است که به زودی به 300 نیروی ویژه آمریکایی مستقر در سوریه بپیوندند.

این رخداد پس از صدور اجازه از سوی باراک اوباما در روز پنج شنبه گذشته صورت می گیرد.