اردوگاه پناهندگان

Multiple Deaths Reported in Blast at Refugee Camp Near Syria-Jordan Border

یک انفجار در کمپ پناهندگان سوری در نزدیکی مرز سوریه با اردن موجب مرگ چندین نفر شد. بنابر گزارش ساکنان این اردوگاه، این حادثه در اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی ایست بازرسی اردوگاه که توسط شبه نظامیان اداره می­شود، رخ داده است. بنابر این گزارش ها چندین نفر در اثر این انفجار جان خود را از دست داده اند. دست کم 6 شبه نظامی حاضر در ایست بازرسی و 3 غیرنظامی کشته شده و 20 نفر دیگر دی این حادثه زخمی شدند.