اردوگاه اسپایکر

پزشکی قانونی عراق در تکریت، عملیات حفاری در ۱۲ گور جمعی را با هدف شناسایی هویت اجساد صدها تن از ۱۷۰۰ سرباز شیعه که به دست نیروهای داعش کشته شده اند آغاز کرد. قتل عام سربازان اردوگاه اسپایکر، در تابستان گذشته و در خلال اشغال شهر تکریت، زادگاه صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق توسط نیروهای داعش صورت گرفته است. یکی از بازماندگان این کشتار فجیع نجات معجزه آسایش را چنین توضیح می دهد: «گلوله چهارم مرگ من را رقم می زد اما به من اصابت نکرد. گلوله پنجم شلیک شد و سرباز کناری ام را کشت.