اردوگاه

خبرنگار یورونیوز در سوریه توانسته است وارد یکی از اردوگاههای پناهجویان در شهر لاذقیه شود. جایی که پیش از جنگ یک استادیوم ورزشی بود و اکنون دولت دمشق به کمک سازمان های غیردولتی آنرا به مکانی برای اسکان آوارگان تبدیل کرده است.به گفته خبرنگار یورونیوز «بیش از پنج هزار نفر که نیمی از آنها کودک هستند اینجا زندگی می کنند. اردوگاه امکانات مختلفی در اختیارشان قرار داده است. مقامات می گویند که هر روز پناهجویان جدیدی از شهرهای همسایه وارد اردوگاه می شوند.»

سوریه پس از فلسطین بیشترین تعداد آوارگان و پناهجویان را در دنیا دارد. چهار سال جنگ داخلی حدود نیمی از جمعیت این کشور را از خانه و کاشانه خود آواره کرده است. اردوگاه پر از چادر سوری ها در زعتری اردن، پس از گذشت چند سال کم و بیش به شهری تبدیل شده است و بسیاری از آوارگان امید به بازگشت به کشور خود را از دست داده اند. اندرو هارپر، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در اردن می گوید:«چهار سال پس از بحران سوریه شاهد صدها هزار آواره سوری هستیم که برخلاف زمانی که برای اولین بار از مرز می گذشتند، احتمالا نخواهند توانست به این زودی ها به خانه هایشان برگردند.»