اردوغان دمیرتاش

" ایران از سوریه حمایت می كند چون كه این كشور از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی حمایت می كند."

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)

از مهمترین خبر در هفته دوم شهریورها ماه، موضوع درگیری های شدید بین دولت ترکیه و کردهای این کشور بوده است. اقلیم کردستان دارای چهار موقعیت کردستان ایران، ترکیه، عراق، سوریه است.