ارتش دموکراتیک

ستیزه جویان کرد و عرب ارتش دموکراتیک سوریه (SDF) پس از آنکه موفق شدند یکشبه سیلوهای غلات داعش را در اطراف منبیج تصرف کنند؛ توانستند یکی از شاهراه های اصلی منتهی به منبیج را در جنوب این شهر از تصرف داعش خارج نمایند.