ارتش امریکا

US troops use white phosphorus in Iraq to ‘obscure’ Kurdish forces

بنابر گزارش ها نیروهای آمریکایی در شمال عراق از مهمات حاوی فسفات سفید علیه نیروهای داعش استفاده می کنند.  این در حالی است که استفاده از فسفات سفید به دلیل آسیب های شدیدی که وارد می کند، غیرقانونی بوده و در ردیف جنایات جنگی تلقی می شود.