ارتش الکترونیکی سوریه

سایت www.army.mil هدف یک حمله سایبری قرار گرفته است. به نقل از منابع رسمی، این سایت که مخاطب آن عموم مردم هستند، حاوی اطلاعات محرمانه ‌پرسنلی نیست. ارتش آمریکا تأکید کرده که در حمله هکرها اطلاعاتی از این سایت دزدیده نشده است. سخنگوی ارتش آمریکا در واشنگتن اعلام کرد که پس از کشف این حمله سایبری "اقدامات امنیتی مناسب" در نظر گرفته شده‌اند. "ارتش الکترونیکی سوریه" که به حکومت بشار اسد نزدیک است، با انتشار پیامی در توئیتر مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده گرفته است.