اختر

ژنرال رضوان اختر، رئیس اداره استخبارات پاکستان (آی‌اس‌آی) روز یکشنبه ۲۱ جدی/دی به کابل سفر کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای اختر امروز با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده است.

همچنین در این خبرنامه آمده است که دو طرف در مورد موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در دو کشور و منطقه صحبت کرده‌اند. خبرنامه مزبور از ارائه جزئیات بیشتر در مورد سفر ژنرال رضوان اختر، و محتوای صحبت‌‌ها خود‌داری کرد. سفر رئیس استخبارات سه روز بعد از سفر رهبران احزاب سیاسی آن کشور به افغانستان صورت می‌گیرد.