احمد شهید

دویچه وله نوشت: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (fidh) از سازمان ملل خواست تا ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کند. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، این تصمیم در بیشت و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در تلاش است که این قطعنامه از ایران بخواهد که اجازه دهد گزارشگر ویژه امکان بازدید از این کشور را داشته باشد.