اتاک

شیعیان حوثی یمن توانسته ‌اند در جنوب یمن پیشروی کنند و بر منطقه نفتی اتاک نیز مسلط شوند. بنا بر گزارش ‌ها آن ‌ها با هیچ مقاومتی از سوی مردم روبرو نشد‌ه ‌اند. نیروهای امنیتی این شهر که مرکز استان شبوه است هم ‌چنان به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن وفادارند. نیروهای وفادار به او یکی از مهم ‌ترین اهرم ‌های قدرت‌گرفتن حوثی ‌ها در یمن هستند.