ابوخلیل

مقامات پنتاگون در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگارانی که همراه اشتون کار‌تر، وزیر دفاع آمریکا، به عراق آمده بودند بیانیه ‌ای را در اختیار رسانه ‌ها قرار دادند که در آن آمده است ابوخلیل سودانی، روز شنبه (۲۰ تیر / ۱۱ ژوئیه) در ولایت پکتیا کشته شده است. در این بیانیه همچنین آمده است که سودانی یکی از سه فرمانده ارشد عملیاتی القاعده در افغانستان بوده و در حمله‌ پهپادهای آمریکا در منطقه "برمال" واقع در ولایت پکتیا کشته شده است. این بیانیه می‌افزاید که با کشته شدن سودانی قدرت عملیاتی القاعده ناکارآمدتر می‌شود.