اباعود

عبدالرحیم اباعود، یکی از طراحان اصلی حملات پاریس در عملیات پلیس فرانسه کشته شد. از این جوان ۲۸ ساله به عنوان یکی از کلیدی ترین مهره های داعش در اروپا یاد می شود. به گفته وزیر کشور فرانسه او در چهار عملیات تروریستی روی خاک فرانسه نقش طراح و سازماندهی ایفا کرده است. برنارد کزنوو، وزیر کشور فرانسه می گوید: “هیچ اطلاعاتی از کشورهای اروپایی دریافت نکردیم، نمی دانیم اباعود از کدام کشور اروپایی به فرانسه آمده است. در هر حال او از کشوری اروپایی آمده است. تنها پس از حملات پاریس و در شانزدهم نوامبر بود که یکی از سرویسهای اطلاعاتی غیراروپایی خبر داد که احتمالا او در یونان بوده است.”