آژه

وزارت دفاع روسیه از شلیک اخطار ناوشکن "اسمتلیوی" این کشور به یک فروند قایق ترکیه در آب‌های دریای اژه خبر داد.

بنا بر این گزارش، بعد از نزدیک شدن این قایق ناوشکن روسی تیر اخطار شلیک کرد. خبرگزاری‌‌ رویترز می‌گوید، قایق مورد هدف از نوع ماهیگیری بوده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، ناوشکن این کشور نتوانست با قایق مورد نظر ارتباط رادیویی برقرار کند و این قایق به سیگنال‌های داده‌شده با شلیک منور نیز واکنش نشان نداد.