آژانس بین‌المللی انرژی

به گفته یک مقام ارشد آژانس بین‌المللی انرژی، این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد با توجه به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ انتظار دارد که ایران به زودی اطلاعات بیشتری درباره برنامه اتمی خود در اختیار آژانس بگذارد.

سرپرست هیئت اعزامی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران پس از بازگشت از تهران به وین به خبرنگاران گفت که گفت‌وگوهای انجام گرفته در تهران "مفید بوده" و دو طرف توافق کرده‌اند که بار دیگر در ماه آینده (آوریل) با هم دیدار کنند. ترو واریورانتا افزوده که در میانه ماه آوریل نیز قرار است موضوع‌های جدیدی برای اقدام مطرح شوند.