آواشین

هواپیماهای جنگی ترکیه به مواضع نظامی حزب کارگران کردستان – پ ک ک – در شمال عراق و جنوب شرقی ترکیه حمله کردند. 22 جت ۲۳ مرکز، از جمله سرپناه ها و نقطه های تدارکات در مناطق زاب، آواشین – بایسان، هاکورک و قندیل در شمال عراق را ، بین ساعت های ۱۱ شب و ۲ بامداد ، هدف گرفتند. هواپیماها به مراکز پ ک ک در استان شیرناک در جنوب شرقی ترکیه نیز حمله کردند.