آنتونف

روسیه به‌سرعت در حال ساختن پایگاه نظامی در سوریه است. نشریه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه زونتاگ تسایتونگ" در روز در گزارشی اختصاصی به فعالیت‌های نظامی روسیه در سوریه پرداخته است. در این گزارش آمده که ابعاد نظامی فعالیت روسیه در سوریه بسیار فراتر از آن چیزی است که در رسانه ‌های بین‌المللی تا کنون منتشر شده است. پایگاه قدیمی روسیه در بندر طرطوس نسبتا کوچک بوده و نیروی دریایی روسیه تا کنون از این پایگاه به منظور فعالیت ‌های لجستیکی برای کشتی‌ های خود در دریای مدیترانه استفاده می‌کرده است.