آمريكايي

در پايان سال ميلادي2014 ، عمليات نيرو هاي آمريكايي در افغانستان رسما پايان يافت. با اين وجود مقرر شد تعداد 10000 نفر از اين نظاميان براي انجام عمليات «حمايت قاطع» در اين كشور باقي بمانند. اين ماموريت شامل آموزش و مشاوره نيرو هاي محلي مي شود. علاوه بر آن همكاري لجستيكي و جمع آوري اطلاعاتي در راس اين عمليات قرار دارد. قرار است در پايان سال 2015 اين نيرو ها به 5000 تن كاهش يابند.

منبع خبر: NPR News

لینک منبع خبر: