آمادگی

به گفته منابع خبری گروه داعش در دو روز گذشته اقدام به جا به جایی تعداد 40 خودروی زرهی «هامر» از سوریه در مرز استان الانبار به عراق نموده است. هدف از این جا به جایی تامین قوای پشتیبانی زرهی برای عملیات در نزدیکی شهر «حدیثه» و تسلط بر «سد حدیثه» عنوان شده است. نیرو های عراقی در معیت نیرو های مردمی قبایل هم اکنون در کنار «سد حدیثه» مستقر می باشند و علی رغم عملیات های مکرر داعش به این منطقه نتوانسته اند بر این سد تسلط یابند.

منبع خبر: Shafaq News

لینک منبع خبر: