آمادگي

به گفته يك تحليلگر مسائل انرژي، دولت عربستان براي كاهش قيمت نفت آمادگي لازم و كافي براي پرداخت هزينه هاي جاري كشور را داشته است. طبق بودجه سال 2015 كشور عربستان،  اين كشور نسبت به سال گذشته تنها 4 در صد افزايش بودجه داشته است كه در 10 سال گذشته بي سابقه بوده است. اين استراتژي عربستان ميان مدت بوده و براي آن برنامه ريزي لازم و ذخيره ارزي كافي انجام شده است تا نسبت به ديگر توليد كنندگان نفت خام دوام بياورد.

منبع خبر: Anadolu Agency

لینک منبع خبر: