آلبرتو نیسمان

روزنامه گاردین نوشت: جسد آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین در خانه‌اش پیدا شد.