آفریقای جنوبی

روزنامه بریتانیایی"گاردین" و شبکه تلویزیونی"الجزیره" انتشار اسناد سری دریافتی در نتیجه فعالیت ادوارد اسنودن، کارمند سابق سرویس های اطلاعاتی آمریکا را از سرگرفتند. طبق اسناد منتشره، سازمان سیا تلاش کرده با حماس که آمریکا آن را گروه تروریستی می داند، ارتباط برقرار کند. بر اساس یکی از این اسناد، مامور سیا در سال 2012 از همکار خود از سرویس های اطلاعاتی آفریقای جنوبی درخواست کرد در برقراری تماس با منابع فلسطینی و استخدام عوامل به وی کمک کند و این دیدار در اورشلیم شرقی انجام شد.