آسلدروف

Head of ISIS 'branch' in Russia's N. Caucasus killed in special police op –FSB

یک رهبر شبه نظامی داغستانی که داعش وی را امیر البغدادی در منطقه قفاز جنوبی می خواند و در اقدامات تروریستی انجام شده در ولگوگراد نقش داشته است، کشته شده است.

 این سخن را از سوی سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام شده است.

سرویس امنیت فدرال در بیانیه خود آورده:

« رستم ماگومدویچ آسلدروف ملقب به ابو محمد، متولد 1981، رهبر ولایت قفقاز داعش، در جریان یک عملیات ویژه به همراه چهار تن از یاران نزدیکش کشته شده است.»