آسراخان

دفتر مطبوعاتی نیروی موشکی روسیه از پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای "آر اس 12 م توپول" در شهر آستراخان خبر داد.

در گزارش دفتر مطبوعاتی نیروی موشکی روسیه گفته می شود: "عصر شنبه ساعت 18 و 13 دقیقه به وقت مسکو پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای آر اس 12 م توپول از میدان تیر "کاپوستین یار" در استان آستراخان انجام شد".

بر اساس این گزارش، موشک آزمایشی که از میدان تیر "کاپوستین یار" پرتاب شد، با دقت به هدف فرضی مورد نظر در میدان تیر در قزاقستان اصابت کرد. دفتر مطبوعاتی نیروی موشکی روسیه این آزمایش را موفقیت آمیز توصیف کرد.