آزمایش اتمی

جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی از جمله کشورهایی هستند که پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای را امضا نکرده اند.

رئیس نهاد نظارتی سازمان ملل  متحد بر  پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای می گوید ایران و رژیم صهیونیستی در میان هشت کشوری هستند که هنوز این پیمان را تصویب  نکرده  اند.